Horaris

Millores a la Xarxa de Transport Públic de l' Alt Empordà

- A partir del dilluns 14 de setembre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, juntament amb l' empresa Ampurdán Bus, posa en marxa millores a les línies de transport públic entre Garriguella i Figueres.

- Les millores consisteixen en la creació de dues noves línies una que des de Vilamaniscle transcorrerà per Garriguella, Vilajuïga, Pedret i Marzà, Vilanova de la Muga, Perelada, Vilabertran i Figueres i una altra que des de Garriguella transcorrerà per Delfià, Rabós, Mollet, Espolla, Sant Climent, Capmany, Masarac, Cabanes, Peralada, Vilabertran i Figueres.

- Els horaris han estat pensats, juntament amb els ajuntaments, per adequar-se a les necessitats de mobilitats dels estudiants i les necessitats de mobilitat laboral, en el mateix sentit s'han programat els serveis per a què enllacin amb les sortides i arribades del trens a Figueres.

- L' increment de serveis ve acompanyat també, d' una millora en la qualitat dels serveis, amb la incorporació de nous vehicles adaptats a persones amb mobilitat reduïda. Els nous serveis també ofereix un nou règim tarifari que premia els usuaris més fidels, amb la creació de targetes multiviatge T-10 i descomptes de fins al 30 per cent.

© copyright 2010 - Política de privacitat - Ampurdan Bus - Tel. 972 502 383 - info@ampurdanbus.com - disseny: DF